Φιλοξενία ιστοσελίδων

Οι ιστοσελίδες που σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε, φιλοξενούνται σε ταχύτατους servers τελευταίας τεχνολογίας.

Ένας hosting server (διακομιστής φιλοξενίας) είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος παράλληλα με το απαιτούμενο λογισμικό έχει αποθηκευμένες ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων στους σκληρούς του δίσκους. Σε έναν hosting server δηλαδή υπάρχουν περισσότερες από μία ιστοσελίδες. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου ένας hosting server φιλοξενεί μία και μόνο ιστοσελίδα αν αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί πολλούς πόρους συστήματος (επεξεργαστική ισχύ, μνήμη κ.λπ.).

Οι hosting servers που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι τελευταίας τεχνολογίας και ταχύτατοι. Ένας hosting server πρέπει να είναι ταχύς διότι αυτός είναι υπεύθυνος για να επεξεργαστεί τα δεδομένα που του ζητούμε και να τα στείλει στον Η/Υ μας ώστε να δούμε μία ιστοσελίδα. Έτσι όλη η δουλειά γίνεται σε αυτόν και εμείς στον υπολογιστή μας βλέπουμε απλά το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, σε μία δυναμική ιστοσελίδα με πολλά άρθρα, αν αναζητήσουμε να μας εμφανιστούν τα άρθρα που περιέχουν τη φράση «κατασκευή ιστοσελίδων», τότε ο hosting server θα ψάξει στις βάσεις δεδομένων για να φιλτράρει τα αποτελέσματα με βάση αυτό που αναζητήσαμε κι έπειτα θα μας τα αποστείλει στην οθόνη μας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορος είναι ο hosting server τόσο πιο γρήγορα θα μας εμφανίσει την ιστοσελίδα.

Οι hosting servers οι οποίοι χρησιμοποιούμε φιλοξενούν ιστοσελίδες εταιρικές. Αυτό το λέμε για να γνωρίζετε ότι οι ιστοσελίδες που υπάρχουν στον hosting server είναι “καθαρές” και δεν περιέχουν πορνογραφικό ή άλλου είδους “κακό” περιεχόμενο που θα μπορούσε να έχει ως αντίκτυπο τον αποκλεισμό της IP του server από τις μηχανές αναζήτησης.

Η συντήρηση των hosting servers γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι φροντίζουν την ομαλή λειτουργία των hosting servers, τις αναβαθμίσεις τους και την επίλυση τυχόν προβλημάτων, προσπαθώντας παράλληλα όλες οι ιστοσελίδες να είναι συνεχώς διαθέσιμες καθώς και οι hosting servers συνεχώς σε λειτουργία ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όσο το δυνατόν το 100% uptime των servers.

Η σύνθεση των hosting servers (CPU, RAM, HDD κ.ά.) σε συνδυασμό με την ταχύτατη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο και την επιλογή ενός από τα πιο αξιόπιστα datacenters της Ευρώπης, εξασφαλίζει την ταχύτατη φόρτωση των ιστοσελίδων στους περιηγητές των ηλεκτρονικών υπολογιστών.