Ονόματα χώρου

Για να αποκτήσει κανείς τη δική του ιστοσελίδα, θα πρέπει να τη σχεδιάσει, να γράψει τον κώδικα για τις επιμέρους σελίδες της και να τη μεταφορτώσει στο διαδίκτυο.

Πως όμως ο επισκέπτης θα δει την ιστοσελίδα αυτή; Πρέπει να έχει κάποιο όνομα. Το όνομα χώρου (domain name). Αυτό μπορεί να μας το δώσει κάποιος πάροχος δωρεάν που θα φιλοξενήσει και την ιστοσελίδα μας δωρεάν (για παράδειγμα το blogspot.com θα μας έδινε το όνομα onoma.blogspot.com). Αν θέλουμε όμως μία επαγγελματική παρουσία στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχουμε το δικό μας όνομα χώρου. Αυτό μπορεί να είναι της μορφής onoma.gr.

Το μητρώο καταχώρησης ελληνικών ονομάτων χώρου .gr, επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης 3ου επιπέδου, με τις ακόλουθες καταλήξεις:

  • com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  • net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service ProvidersISPs)
  • org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
  • gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς

Εμείς αναλαμβάνουμε την καταχώρηση ονομάτων χώρου για τους πελάτες μας, με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία.