Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Ο όρος SEO βγαίνει από τη φράση Search Engine Optimization. Η ερμηνεία στην ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης.

Το SEO ως άμεσο αποτέλεσμα έχει την καλύτερη θέση κατάταξης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, πρέπει να γίνει μία σειρά ενεργειών.

Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή του σωστού ονόματος χώρου για την ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα αν έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για μία έκθεση επίπλων στο Ηράκλειο για τον Κο Παπαδόπουλο, θα ήταν προτιμότερο το όνομα χώρου epipla-papadopoulos.gr ή epipla-hrakleio.gr από το papadopoulos.gr.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός του εικαστικού της ιστοσελίδας παίζει σημαντικό ρόλο. Διαφορετικό αποτέλεσμα έχει μία ιστοσελίδα βασισμένη σε πίνακες και διαφορετικό αν είναι βασισμένη σε διαιρέτες. Οι εικόνες σαφώς θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ιδιότητες για να μπορέσουν οι μηχανές αναζήτησης να αποθηκεύσουν τις απαιτούμενες και για αυτές πληροφορίες.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πρέπει να συντάσσεται σωστά. Το σωστό συντακτικά κείμενο, η χρήση παραγράφων και επικεφαλίδων καθώς και τα έντονα γράμματα σε κάποιες λέξεις, είναι πολύτιμα και από πολλούς αχρησιμοποίητα εργαλεία.

Εφόσον η ιστοσελίδα έχει φορτωθεί στο διαδίκτυο, θα πρέπει να καταχωρηθεί στις μηχανές αναζήτησης. Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν από μόνες τους οι μηχανές αναζήτησης σε εμάς. Πρέπει να τις επισκεφτούμε εμείς πρώτα για να επανέλθουν κι αυτές μετά σε εμάς.

Καλό είναι να υπάρχει διασύνδεση της ιστοσελίδας μας με άλλες, κυρίως του είδους αν αυτό είναι εφικτό. Δεν πρέπει όμως να παραγίνει γιατί η διασύνδεση με μερικές άλλες ιστοσελίδες μπορεί να μας κάνει κακό.

Πολύ βοηθάει στην προώθηση της ιστοσελίδας μας το γεγονός ύπαρξης των κοινωνικών δικτύων. Η δημιουργία λογαριασμού στο facebook ή το twitter μας βοηθάει στο να γνωστοποιήσουμε σε άλλους χρήστες την ύπαρξη της ιστοσελίδας μας με σκοπό να την επισκεφτούν. Όσο περισσότερες επισκέψεις έχει η ιστοσελίδα μας, τόσο το καλύτερο για εμάς και για τις μηχανές αναζήτησης.

Σημαντικό ρόλο για την ιστοσελίδα μας παίζει και ο διακομιστής στον οποίο αυτή φιλοξενείται. Πρέπει να είναι ταχύς και να μην αφήνει τον επισκέπτη να περιμένει και εκτός από εμάς, να φιλοξενεί ιστοσελίδες σωστού περιεχομένου. Ένας διακομιστής που φιλοξενεί ιστοσελίδες με παράνομο λογισμικό ή πορνογραφικό υλικό, μπορεί να βλάψει τη δική μας, αφού οι μηχανές αναζήτησης θα τη βλέπουν με “άλλο” μάτι.

Αυτό που αναλαμβάνουμε εμείς συν τοις άλλοις, είναι ενδεικτικά η επιλογή ενός σωστού ονόματος χώρου που θα φιλοξενηθεί σε ένα σωστό διακομιστή. Η ονομασία της ιστοσελίδας θα περιέχει τίτλο τέτοιο, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει το περιεχόμενό της. Οι λέξεις κλειδιά θα επιλεγούν κατάλληλα ώστε να ταιριάζουν στην επαγγελματική σας δραστηριότητα. Όλα αυτά έχουν σκοπό τη αποτελεσματική καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης και την καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματά τους ώστε να προσελκύσουμε το επιθυμητό κοινό.