Στατικές ιστοσελίδες

Στατική ιστοσελίδα είναι αυτή που το περιεχόμενό της είναι συγκεκριμένο και δεν προκύπτει από κάποια βάση δεδομένων ανάλογα με το τι ζητάει ο επισκέπτης να δει στην οθόνη του. Είναι δηλαδή απλά έγγραφα παρόμοια με αυτά του Microsoft Word. Μπορεί να περιέχουν κείμενα, φωτογραφίες και συνδέσμους. Αρχεία στατικών ιστοσελίδων είναι δυνατό να δημιουργηθούν και από κειμενογράφους, αποθηκεύοντας τα αρχεία σε μορφή ιστοσελίδας HTML.

Τι σημαίνει στατική ιστοσελίδα;

Με τη λέξη «στατική» εννοούμε πως κάθε φορά που θα επισκεφτούμε την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο των σελίδων της θα είναι ακριβώς το ίδιο κάθε φορά που το επισκεπτόμαστε χωρίς αυτό να έχει αλλάξει στο παραμικρό.

Πώς επεξεργάζεται μία στατική ιστοσελίδα;

Η επεξεργασία του περιεχομένου των στατικών ιστοσελίδων είναι δυνατή είτε μέσω online επεξεργαστών κειμένου είτε αφού γίνει λήψη των αρχείων από το διαδίκτυο με σκοπό την επεξεργασία τους. Στην περίπτωση που γίνει λήψη των αρχείων, έπειτα γίνεται επεξεργασία όπου χρειάζεται στα αρχεία, αποθήκευση και τα μεταφόρτωση και πάλι στο διαδικτυακό τόπο. Για την επεξεργασία των σελίδων μιας στατικής ιστοσελίδας, απαιτείται είτε κάποιος WYSIWYG επεξεργαστής όπου υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις είτε οποιοσδήποτε κειμενογράφος λ.χ. notepad με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική γνώση κάποιας γλώσσα προγραμματισμού, όπως HTML, PHP, CSS κ.ά..

Πού αποσκοπεί η στατική ιστοσελίδα;

Μία στατική ιστοσελίδα θα ήταν μία καλή λύση στην περίπτωση που δε ζητούμε την ανανέωση των περιεχομένων της. Για παράδειγμα, για τη βασική παρουσίαση μίας εταιρίας η στατική ιστοσελίδα είναι ίσως αρκετή. Βασικό όμως είναι ότι πρέπει κανείς να σκεφτεί αν χρειάζεται συχνή ενημέρωση των δεδομένων πριν προχωρήσει σε αυτήν τη λύση.

Τι κόστος έχει μία στατική ιστοσελίδα;

Το κόστος κατασκευής μιας στατικής ιστοσελίδας είναι μικρό σε σχέση με το κόστος μίας δυναμικής ιστοσελίδας. Η διαχείριση όμως και η αλλαγή των περιεχομένων της είναι περιορισμένη και απαιτεί όπως, αναφέρθηκε παραπάνω, κάποιες γνώσεις.