Δυναμικές ιστοσελίδες

Οι δυναμικές ιστοσελίδες, σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες, δεν είναι απλά HTML έγγραφα. Αποτελούνται και αυτές βέβαια από αρχεία τα οποία όμως περιλαμβάνουν κώδικα προγραμματισμού (σε μία γλώσσα προγραμματισμού ειδική για το διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα η PHP). Επίσης, βασικό συστατικό τους είναι οι βάσεις δεδομένων (π.χ. MySQL) οι οποίες συνεργάζονται με τα υπόλοιπα αρχεία για να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι σαφώς πιο περίπλοκη και χρονοβόρα από τις στατικές ιστοσελίδες. Ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που θέλουμε να έχει η ιστοσελίδα.

Τι σημαίνει;

Στις δυναμικές ιστοσελίδες, το περιεχόμενο της κάθε ιστοσελίδας, αποθηκεύεται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων και αντλείται δυναμικά από αυτές όταν ζητείται να προβληθεί. Εκτός από την προβολή του περιεχομένου, εδώ είναι δυνατή και η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από εξουσιοδοτημένα άτομα χωρίς προγραμματιστικές γνώσεις.

Πως επεξεργάζεται;

Η διαχείριση του περιεχομένου είναι τόσο απλή, όσο και επεξεργασία ενός εγγράφου κειμένου με το Microsoft Word. Υπάρχουν εργαλεία που βοηθούν στη μορφοποίηση του κειμένου ώστε να αποδοθεί όπως το θέλουμε εμείς.

Που αποσκοπεί;

Μία δυναμική ιστοσελίδα είναι η ιδανική λύση για αυτόν που έχει την ανάγκη της συχνής και τακτικής ενημέρωσης της ιστοσελίδας. Μία βιοτεχνία παπουτσιών που παράγει συνεχώς νέα σχέδια είναι το ιδανικό παράδειγμα, αφού για κάθε νέο σχέδιο είναι προφανής η ανάγκη της δυνατότητας προβολής του μέσα από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Οι δυναμικές ιστοσελίδες ονομάζονται και ως CMS (Content Managment System), δηλαδή σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Με τι κόστος;

Το κόστος κατασκευής μιας δυναμικής ιστοσελίδας είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το κόστος μίας στατικής ιστοσελίδας. Εξαρτάται από το πλήθος των εργαλείων που θα έχει στα χέρια του ο τελικός χρήστης αλλά και από τις ιδιαιτερότητες των αναγκών παραμετροποίησης που θα υπάρχουν.